ตำแหน่ง : Japanese Interpreter

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. แปลเอกสารและล่ามในที่ประชุม
2. ประสานงานระหว่างพนักงานชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
3. ร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
2. ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
3. สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ N2 ขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีทักษะการสื่อสาร ใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีม

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences