ตำแหน่ง : Japanese Interpreter

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานบางพลี

เอกสารประกอบการสมัครงาน *
  • Application for Employment Thai Yazaki Group + Job Applicant Consent Form
  • Transcript
  • Resume  • Update cookies preferences