นโยบายบริษัท

นโยบายพื้นฐานการบริหารจัดการ


เพื่อให้วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นจริง กลุ่มเครือยาซากิจะดำเนินกิจกรรมตามนโยบายดังต่อไปนี้

  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท และเสนอคุณค่าที่สูงสุดให้แก่ลูกค้าทั่วโลกด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และด้วยความพยายามที่ไม่ท้อถอย
  • ดำเนินกิจกรรมของบริษัทโดยรักษากฎหมาย และเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
  • ดำเนินกิจกรรมของบริษัทโดยให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีส่วนร่วมสร้างสังคมในอนาคตที่สุขสมบูรณ์ให้เป็นจริง
  • พยายามให้การติดต่อธุรกิจเป็นไปอย่างยุติธรรมและเปิดเผย ให้คงอยู่และรุ่งเรืองร่วมกัน
  • สานความฝันของแต่ละคนโดยให้ความสำคัญกับคนสร้างสมบรรยากาศของบริษัท เพื่อที่จะให้ดึงความสามารถของบุคคลและของการทำงานเป็นทีมออกมาให้ได้มากที่สุด
  • Update cookies preferences