Companyบริษัทเครือไทยยาซากิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้เราเป็นผู้นำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟ ชุดสายไฟในรถยนต์ และชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย เรามุ่งเน้นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมขั้นสูง ที่สามารถวางใจในด้านคุณภาพและบริการ ที่สามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า


READ MORE

Company History

Thai Yazaki Corporation Limited

Corporate Vision

A Corporation in Step with the World

A Corporation Needed by Society

Fundamental Management Policy

In fulling our Corporate Policy

Update cookies preferences