บริษัทเครือไทยยาซากิ

" ONE FOR ALL

ALL FOR ONE "

บริษัทเครือไทยยาซากิบริษัทเครือไทยยาซากิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ทำให้เราเป็นผู้นำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟ ชุดสายไฟในรถยนต์ และชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย เรามุ่งเน้นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมขั้นสูง ที่สามารถวางใจในด้านคุณภาพและบริการ ที่สามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า

บริษัทเครือไทยยาซากิภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการบุกเบิกอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและยานยนต์ ที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย พร้อมไปกับการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าในธุรกิจสายไฟแรงดันต่ำและแรงดันสูง

ปัจจุบัน บริษัทเครือไทยยาซากิประกอบไปด้วยบริษัทในเครือรวม 5 บริษัท มีฐานการผลิตรวม 6 แห่ง แบ่งเป็นฐานการผลิตชุดสายไฟ อุปกรณ์มิเตอร์ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวม 3 แห่ง ส่วนอีก 3 แห่งเป็นฐานการผลิตสายไฟแรงดันสูงและสายไฟแรงดันต่ำ ขดลวดทองแดง และเทปพันสายไฟ

Update cookies preferences