ตำแหน่ง : Costing Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• ทำราคาต้นทุนชุดสายไฟรถยนต์และบันทึกชั่วโมงงาน
• คำนวณต้นทุนสินค้างานระหว่างทำคงเหลือและวัตถุดิบคงเหลือ
• คำนวณข้อมูลและจัดทำรายงาน
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83120

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานพิษณุโลก


Update cookies preferences