ตำแหน่ง : Production Engineer

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• วิเคราะห์ ออกแบบ การผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
• ควบคุมตรวจสอบความสามารถของ Line การผลิตและกระบวนการผลิต
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการและการผลิต
• ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่กระทบต่อการทำงาน

PRR: 83112

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานฉะเชิงเทรา


Update cookies preferences