ตำแหน่ง : Business Management System

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

• ดำเนินการออกติดตั้งแบบระบบ (Web application, ระบบฐานข้อมูล) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ร้องขอ
• เข้าร่วมการทดสอบระบบที่แก้ไขและแจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้บังคับบัญชา
• เข้าร่วมประชุมกับทีมงานของโครงการและผู้เกี่ยวข้อง
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
• ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
• มีทักษะด้าน SQL, C#, VB.NET, ASP.NET จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมโดย Visual Studio, MS SQL Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบบัญชี/การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83110

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences