ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

ชื่อบริษัท : บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบการทำนิติกรรม สัญญาต่างๆภายในโรงงาน
• จัดทำร่างสัญญาและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆภายในบริษัท
• ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและจัดทำสรุปและติดตามการต่ออายุ Agreement/License/Important Documents
• ดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสาร ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
• มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งมั่นตั้งใจ ปฏิภาณไหวพริบและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่กระทบต่อการทำงาน
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83109

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานสุวรรณภูมิ


Update cookies preferences