ตำแหน่ง : Logistics Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการขนส่งภายในประเทศ
• ตรวจสอบและกำหนดแผนการควบคุมต้นทุนการขนส่ง
• สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานขนส่ง
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม
• มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ประกอบการขนส่งในประเทศ 1-3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งมั่นตั้งใจ ปฏิภาณไหวพริบและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่กระทบต่อการทำงาน
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83107

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานฉะเชิงเทรา


Update cookies preferences