ตำแหน่ง : Process Design Engineer

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• ออกแบบกระบวนการผลิตสายไฟในรถยนต์
• ออกแบบกระบวนการทำงานให้มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า
• เตรียมการผลิตและควบคุมการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอุคสาหการ ไฟฟ้า
• ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรม SolidWorks ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83088, 83089, 83090, 83091

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences