ตำแหน่ง : Programmer

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาระบบหรืออุปกรณ์
2. รับผิดชอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นไปตามความต้องการของ User
3. ปรับปรุง/แก้ไขระบบเก่าที่ยังใช้งานอยู่ให้สอดคล้องกับการทำงานของ User
4. รับผิดชอบการทดสอบระบบต่างๆที่ใช้ในองค์กร
5. ร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์
2. ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
3. มีความสามารถในการใช้งานด้าน SQL, C#, VB.NET, ASP.NET จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีความละเอียดรอบคอบและอดทนในการปฏิบัติงานและสามารถทำงานเป็นทีม

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences