ตำแหน่ง : Japanese Interpreter

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

 • แปลเอกสารฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • ล่ามการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน
 • ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนพนักงานชาวญี่ปุ่นในเรื่องต่างๆ
 • เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้


PRR: 83040


สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences