ตำแหน่ง : Bidding&Contract

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• ตรวจสอบสัญญา Export/ Purchasing/ Forwarder/ Liner และร่าง MOU 

• ติดตามและรายงานกฎหมายหรือประกาศจากกระทรวงพานิชย์และกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

• จัดทำรายงาน ICC และกฎหมายแต่ละเดือนของบริษัท

• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ

• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC  750 คะแนนขึ้นไป)
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences