ตำแหน่ง : Cost Control

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. จัดทำสรุปมูลค่าคงเหลือของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือประจำเดือน
2. คิดราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์
3. ตรวจสอบ สรุปและส่งราคาต้นทุน
4. จัดทำรายงาน MATERIAL และสรุปมูลค่าทรัพย์สิน
5. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

PRR : 82153

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences