ตำแหน่ง : Purchase

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบการเปรียบเทียบราคาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ควบคุมจำนวนวัตถุดิบให้มีปริมาณเหมาะสมกับการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-1 ปีเป็นต้นไป ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานพิษณุโลก


Update cookies preferences