ตำแหน่ง : English Interpreter

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

 • ทำการแปลเอกสารและเป็นล่ามในที่ประชุม
 • ประสานงานระหว่างพนักงานชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • ทำการรับรองและดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน
 • อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและลูกค้าชาวต่างชาติ
 • เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ และ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี (TOEIC 605 คะแนนขึ้นไป)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจบริการ ใส่ใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานพิษณุโลก


Update cookies preferences