ตำแหน่ง : Network Engineer

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

 • ควบคุมสนับสนุนทีมในการติดตั้งหรือ ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ
 • วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการควบให้การใช้งาน Network เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายและอัพเกรดระบบเพื่อความปลอดภัย
 • ตรวจสอบทรัพยากรระบบและสนับสนุนการแก้ปัญหากับทีม/ผู้ขาย
 • เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพตามนโยบายของบริษัท
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Network Engineer, Computer Engineer
 • มีใบรับรอง CCNA, CCNP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

PRR: 82177


สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences