ตำแหน่ง : Production Engineer

ชื่อบริษัท : บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด


รายละเอียดงาน

  • ควบคุมและจัดทำเอกสารมาตรฐานการทำงานภายในฝ่าย
  • ปรับปรุงโครงสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
  • สำรวจและคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค
  • จัดทำแผนและดำเนินการทดลองเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตได้จริง
  • จัดทำเอกสาร Technical Report เพื่อตอบปะญหาจากลูกค้าในอาเซียนและต่างประเทศ
  • ดำเนินการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ,  วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมวัสดุ
2. ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และ AutoCAD, PLC
4. มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีม

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานพระประแดง


Update cookies preferences