ตำแหน่ง : Production Planning

ชื่อบริษัท : บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด


รายละเอียดงาน

  • วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ Due Date ที่ฝ่ายขายกำหนด
  • ควบคุมและติดตามความคืบหน้าของการผลิต ( Plan&Result) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
  • ดำเนินการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ,  วิศวการจัดการอุตสาหกรรม
2. ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
4. มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีม


PRR: 83065


สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานพระประแดง


Update cookies preferences