ตำแหน่ง : Production Engineer

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

 • ออกแบบกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และ Process Chang
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • ดำเนินการทดสอบการทำงานและจัดทำคู่มือของเครื่องจักรใหม่
 • สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เมคคาทรอนิกส์, และการผลิต
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Trial และการควบคุม Project อย่างน้อย 1 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, PLC, Microsoft Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีม


PRR: 83069


สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานฉะเชิงเทรา


Update cookies preferences