ตำแหน่ง : Production Engineer - VTA

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. ออกแบบกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และ Process Chang
2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
3. ดำเนินการทดสอบการทำงานและจัดทำคู่มือของเครื่องจักรใหม่
4. สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
5. ร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  2. ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
  3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Trial และการควบคุม Project อย่างน้อย 1 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, PLC, Microsoft Office ได้ดี
  5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถทำ

PRR : 82181


สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานฉะเชิงเทรา


Update cookies preferences