ตำแหน่ง : Production Engineer

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. เตรียมการผลิต New Model รวมถึงออกแบบ Process & Machiine ติดตั้งเครื่องจักร และProcess Improvement
2. ศึกษารายละเอียด New Product รับทราบแผนการเตรียมการ
3. จัดทำเอกสารแผนการเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์กระบวนการผลิต
4. ติดตั้ง แก้ไขปัญหาเครื่องจักรให้สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามมาตรฐานกำหนด
5. ร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, แมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
3. มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม Automotive, การต่อวงจรไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้งาน Microsoft office และ AutoCAD, PLC
5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสามารถทำงานเป็นทีมได้


PRR : 82158


สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences