ตำแหน่ง : Planning Staff (APQP)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• ควบคุมดูแลการจัดทำแผนดำเนินการผลิต
• ติดตามผลการเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในบริษัท
• จัดทำข้อมูลรองรับการรายงานประจำเดือน 
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารการจัดการทั่วไปและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานระบบบริหารงานคุณภาพ PDCA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถไปปฏิบัติงานโรงงานสาขาต่างจังหวัดได้
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83178

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences