ตำแหน่ง : Planning

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการผลิตและติดตามผลการวางแผนการผลิต
2. ติดตามผลการประกอบผลิตภัณฑ์ชุดสายไฟรถยนต์และควบคุมการส่งมอบผลิตภัณฑ์
3. ควบคุมสินค้าคงคลังไม่ให้มีสินค้าค้างสต๊อก
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
5. ร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีพืนฐานภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้


PRR : 82171/82172


สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences