ตำแหน่ง : Warehouse Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบดูแลระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
• ตรวจรับและจัดเก็บวัตถุดิบตามระบบ FIFO
• ติดต่อประสานงานกับบริษัทขนส่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
• มีประสบการณ์ด้าน Logistics จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83172

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานพิษณุโลก


Update cookies preferences