ตำแหน่ง : Safety Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• แนะนำ ฝึกสอน อบรม มาตรฐาน กฏระเบียบและความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
• ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ
• กำกับให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบความปลอดภัยฯ
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งาน จป. วิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีทักษะทางภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83170

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานพิษณุโลก


Update cookies preferences