ตำแหน่ง : Safety Global

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

• วิเคราห์และรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยในระดับ Asean แล้วสรุปผลส่งถึงบริษัทต้นสังกัดในประเทศญี่ปุ่น
• แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อสื่อสารภายในบริษัทเครือไทยยาซากิ
• ประสานงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและกิจกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและบริษัทเครือไทยยาซากิ
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีผลสอบTOEIC 700 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

PRR: 83166

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences