ตำแหน่ง : Maintenance Engineer

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบงานควบคุม ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนด
• ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามแผนที่กำหนด
• ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
• ตรวจสอบรายการเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ดูแลและควบคุมชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ในตำแหน่ง Electrical Engineer หรือ Maintenance จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีทักษะซ่อมบำรุงเครื่องจักร และพร้อมเรียนรู้งาน
• สามารถอ่าน Drawing ด้านเครื่องจักรได้
• สามารถใช้โปรแกรม PLC, AutoCAD และ Microsoft Office ได้ดี
• มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี

PRR: 83164

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด


Update cookies preferences