ตำแหน่ง : Quality Assurance

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
• สรุปข้อมูลของปัญหาที่พบในกระบวนการ Customer Claim 
• จัดทำ Test report ให้ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
• รวบรวมรายงาน Inspection Quality Daily Report
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
• ประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ในตำแหน่ง QA (Customer Claim)  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมเรียนรู้งาน
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (หากมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความรู้ทางด้าน ISO9001/ ISO14001
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด


Update cookies preferences