ตำแหน่ง : Export Officer

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของการส่งออกผลิตภัณฑ์
• รับ order จากบริษัทในเครือและประสานงานกับโรงงานเกี่ยวกับการส่งออก
• จัดทำข้อมูล Air freight จาก air forwarder และ service ให้กับโรงงาน
• จัดทำ invoice ตามแผนการจัดส่งสินค้า
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ การบริหาร การจัดการทั่วไป
• มีประสบการณ์ด้านการส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน


สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences