ตำแหน่ง : Activity Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

• ประสานงานด้านกิจกรรม 5ส สำนักงานใหญ่ และในเครือไทยยาซากิ
• ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลกิจกรรมคุณภาพ
• ร่วมประชุมและประสานงานด้านกิจกรรมคุณภาพ
• ติดตามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละโรงงาน
• ประสานงานด้านการเบิก-จ่ายงบประมาณ
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่พร้อมเรียนรู้งาน
• หากมีประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านกิจกรรม 5ส จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีความรู้ทางด้านกิจกรรม 5ส จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop, Adobe Dreamweaver ได้ดี
• มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี


สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences