ตำแหน่ง : Production Engineer

ชื่อบริษัท : บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบงานสนับสนุนการผลิตและกระบวนการผลิต
• จัดทำมาตรฐานการทำงานของเครื่องจักร
• จัดหาและทดลองเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่
• ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยผลิต
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล อุตสาหการ
• สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD, INVENTOR
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีไหวพริบดีและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83140

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานพระประแดง


Update cookies preferences