ตำแหน่ง : Customs Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• ทำการควบคุมและบันทึกบัญชีวัตถุดิบนำเข้า-ส่งออก ที่ใช้สิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บน
• ดำเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและแผนกที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำสูตรการผลิตคลังสินค้าทัณฑ์บน
• รายงานส่วนสูญเสียในสูตรและนอกสูตร
• ทำการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำคลังฯ
• ดำเนินการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี 
• มีความรู้ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน นำเข้า-ส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
• สามารถทำงานเป็นทีมได้
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและประสานงานได้ดี

PRR: 83138

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานฉะเชิงเทรา


Update cookies preferences