ตำแหน่ง : Price Control

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. คำนวณราคาขายชิ้นส่วนภายในรถยนต์ สำหรับขายต่างประเทศและในประเทศ
2. วิเคราะห์ราคาขายและราคาต้นทุน
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างโรงงานและสาขาในต่างประเทศ (Yazaki Affiliate)
4.ร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สถิติ เศรษฐศาสตร์
2. มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้


PRR : 82027


สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences