ตำแหน่ง : Planning Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบการจัดทำแผนการเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
• ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของแผนการเตรียมการผลิต
• จัดทำสรุปรายงานการควบคุมความคืบหน้าของการเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารการจัดการทั่วไปและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-1 ปีเป็นต้นไป
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83133

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานฉะเชิงเทรา


Update cookies preferences