ตำแหน่ง : Production Engineer (MTR)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• ออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร แก้ไขอุปกรณ์ ของกระบวนการผลิตใหม่
• จัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา เอกสารมาตรฐานของกระบวนการผลิต
• จัดหาข้อมูล วัดผล ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการต่างๆของกระบวนการผลิตใหม่
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
• มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีไหวพริบดีและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83125, 83126, 83127

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences