ตำแหน่ง : Import Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. ติดต่อประสานงานกับ Liner, Agent Liner, Air Line, Agent Airline, Freight Fowarder
2. กำหนดวันดำเนินการพิธีการฯ และจัดเตรียมเอกสารขาเข้า จัดเตรียม Booking รถขนส่งสำหรับส่งมอบสินค้า
3. ขอข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่นำเข้า เพื่อวิเคราะห์พิกัดและยื่นเอกสารสำหรับใช้สิทธิประโยชน์นำเข้าต่างๆ
4. Update ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ เช่น ประกาศของหน่วยงานราชการต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำเข้า เป็นต้น
6. ร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. สามารถอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี (ใช้ในการส่ง E-mail)
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน


PRR : 82014


สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences