บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด

สำนักงานใหญ่ชั้นที่ 21 อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์ เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 66 (0) 2653 2550 โทรสาร 66 (0) 2653 2613-14

สาขา • สาขาพระประแดง (TYE-P)
 • 283 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทร 66 (0) 2463 0058 โทรสาร 66 (0) 2463 2477

 • สาขาวัดแค
 • 166 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทร 66 (0) 2425 8555 โทรสาร 66 (0) 2425 9449  View Map

 • สาขาสุวรรณภูมิ (TYE-S)
 • นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทร 66 (0) 2300 9500 โทรสาร 66 (0) 2300 9512  View Map
  Update cookies preferences