ตำแหน่ง : QC Engineer

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• ดำเนินงานด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐานเดียวกัน สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐาน • จัดทำเนื้อหาสนับสนุน สรุปรายงานการติดตามการขยายผลปัญหาคุณภาพของแต่ละโรงงานผลิต • เข้าร่วมการตรวจสอบกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงาน • เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ตั้งแต่ 0 - 3 ปีเป็นต้นไป
  3. มีพืนฐานภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ได้ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพและโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences