ตำแหน่ง : Production Engineer - AW

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต การทดสอบช่วงการผลิต, เครื่องจักร, วัตถุดิบต้นช่วงแบบ

2. ออกแบบมาตรฐานกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

3. ศึกษาข้อกำหนดใน Drawing/Specification

4. สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

5. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ

6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯคุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอุสาหการ, วิศวกรรมการผลิต

2. มีประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)

3. สามารถใช้งาน Microsoft office และ AutoCAD, PLC

4. มีทักษะติดต่อประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้


PRR : 82167สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานฉะเชิงเทรา


Update cookies preferences