ตำแหน่ง : IT Support (สัญญาจ้าง 1 ปี)

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานฐานข้อมูล สารสนเทศ
 • ปฏิบัติกาด้านการส่งมอบ เช่น สนับสนุนผู้ใช้งาน จัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน
 • ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างกระบวนการควบคุม  IT Equipment, Investment IT
 • บันทึก สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานปัจจุบัน
 • เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support Service 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถโปรแกรมลง Windows และ Soft AO, PM
 • สามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ IT
 • สามารถให้คำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ IT กับ USER ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences