ตำแหน่ง : Production Control

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบดำเนินการรับใบสั่งซื้อจากลูกค้า แล้วรวบรวมให้กับพนักงานวางแผนการผลิต
2. ดำเนินการ วางแผนการส่งมอบและติดตามงานเพื่อให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้า
3. จัดทำข้อมูล Firm & Forecast ของลูกค้า
4. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานฉะเชิงเทรา


Update cookies preferences