ตำแหน่ง : Export Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า-โรงงาน Fowarder Boat & Air เพื่อรับออเดอร์
2. ติดต่อประสานงานกับ Feright Forwarder เพื่อทำการ Book เรือกับบริษัท Line/Forwarder
3. ติดต่อประสานงานกับบริษัท Shipping สำหรับการส่งของทุกชุดทั้ง Boat และ Air
4. ออก Invoice ตามแผนการจัดส่งสินค้าของโรงงานและแจ้งข้อมูลการส่งของให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง
6. ร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้


PRR : 82129


สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences