นโยบายความเป็นส่วนตัวระดับ Global

บริษัทในเครือ ไทยยาซากิ มีการดำเนินการตามนโยบายต่อไปนี้ กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สหภาพยุโรป "General Data Protection Regulation No 2016/679".

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทในเครือไทยยาซากิ

บริษัทในเครือไทยยาซากิ มีความตระหนักอย่างยิ่ง ถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้