โครงการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม 2558 บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด โรงงานบางพลี ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยที่ยั่งยืน ณ. โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี โดยมีผู้บริหาร คุณประสาน ดาราเย็น  รองผู้จัดการโรงงาน พร้อมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มาเราโครงการนี้ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ โดยคุณสุรสิทธิ์  ศิลปะงาม ผู้จัดการชมรมฯ ในนำหมวกนิรภัยมาให้นักเรียนในครั้งนี้