รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 บริษัทเครือไทยยาซากิ  เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จากพลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค  เมืองทองธานี

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกัน จนได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นผลให้องค์กรของเราเป็นที่ยอมรับต่อลูกค้าและสังคมภายนอกโดยในปีนี้บริษัทเครือไทยยาซากิได้เข้ารับรางวัลติดต่อกันดังนี้

  • บริษัท รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ติดต่อกัน
  • บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (โรงงานฉะเชิงเทรา) 12 ปี
  • บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด 10 ปี
  • บริษัท ไทยเมทัลโพสเซลซิ่ง จำกัด 9 ปี