กิจกรรมเปิดงานเดือนความปลอดภัย

บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเปิดงานเดือนความปลอดภัย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุษรา ดิษเทศ กรรมการ บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็น ประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย คณุ สมชาย คำภา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ รายการเกี่ยวกับสถิติ อุบัติเหตุ ของบริษัทเครือไทยยาซากิ เทอม74  ที่ผ่านมา