รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปี 2558

เป็นที่น่ายินดีกับบริษัทไทยยาซากิได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 โดยมีตัวแทนผู้บริหารเข้ารับรางวัลจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 29 จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไปเทค บางนา กรุงเทพฯ พร้อมด้ายตัวแทนผู้บริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัทฯ เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการด้านความปลอดภัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาบริษัทต่อไป