พิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด สาขา สุวรรณภูมิ 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการสร้างโรงงานใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซียสุวรรณภูมิ (AIE)   เขตอำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ใช้ชื่อว่า TYE-S  โดยมีท่าน MR.KO YAZAKI  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม 2558 และจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตประมาณ กรกฎาคม 2559