รายชื่อสถานพยาบาลในกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิต

รายชื่อโรงพยาบาลและคลินิก  
ลำดับที่ ชื่อสถานพยาบาล ใช้สิทธิเบิกงบ 25,000 บาท เบอร์โทร. หมายเหตุ
รพ. ใน รพ.ในข่าย ที่ติดต่อได้  
สวัสดิการ ประกันสังคม    
    กรุงเทพฯ / Bangkok (รหัส 02)   255 222    
1 ร.พ. กรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) Bangkok General  a    02 318-3000  
2 ร.พ. กรุงเทพคริสเตียน (สีลม) Bangkok Christian  a    02 634-0453-64  
3 ร.พ. สมิติเวช ธนบุรี Samitvej Thonburi a    02 430-0040    เปลี่ยนชื่อจาก รพ.กรุงธน
 เป็น ร.พ.สมิติเวช ธนบุรี
4 ร.พ. สุขสวัสดิ์ Suksawad a a 02-874-6766 -70 เปลี่ยนชื่อจาก รพ.กรุงธน2
 เป็น ร.พ.สุขสวัสดิ์
บค.116/2557
5 ร.พ. กล้วยน้ำไท 1  (พระราม 4) Kluaynamthai a a 02 381-2006-20  
6 ร.พ. กล้วยน้ำไท 2  (สุขุมวิท 68) Kluaynamthai a a 02 399-4259-63  
7 ร.พ. เกษมราษฎร์ (บางแค) Kasemrad Bangkae   a a 02 455-4500  
8 ร.พ. เกษมราษฎร์ (ประชาชื่น) Kasemrad Prachachuen a a 02 910-1600-48  
9 ร.พ. การุญเวช สุขาภิบาล3 Karoonvaj  Sukhapibal 3 a a 02 729-3000 เปลี่ยนชื่อจาก รพ.เกษมราษฎร์สุขาภิบาล3
 เป็น ร.พ.การุญเวช สุขาภิบาล3
บค.165/2557
10 ร.พ. คามิลเลียน Camillion a   02 391-0136 ยกเลิก*** สิทธิไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2559
11 ร.พ. เจ้าพระยา Chaopraya a   02 434-6900  
12 ร.พ. จุฬารัตน์ 7 (ประเวศ) Chularut 7 a   02 328-7653  
13 ร.พ. จุฬารัตน์ 8 (ลาดกระบัง) Chularut 8 a   02 326-7104  
14 ร.พ. เซนต์หลุยส์ St. Louis a   02 212-0033  
15 ร.พ. เซ็นทรัล เยนเนอรัล ดอนเมือง Central General a   02 552-8777  
16 ร.พ. เทพธารินทร์ Theptarin a   02 240-2727  
17 ร.พ. ไทยนครินทร์ Thai Nakarin a   02 361-2727  
18 ร.พ. ธนบุรี 1 Thonburi 1 a   02 411-0401-7  
19 ร.พ. ธนบุรี 2 Thonburi 2 a a 02 448-3846-9  
20 ร.พ. นครธน                 Nakornthon a   02 416-5454  
21 ร.พ. นวมินทร์ Navamin a a 02 918-7604-8  
22 ร.พ. นวมินทร์ 2 Navamin 2 a a 02 427-4035  
23 ร.พ. นวมินทร์ 9 Navamin 9 a a 02 5181818  
24 ร.พ. บางกอก 8 อินเตอร์เนชั่นแนล Bangkok 8 International a   02 2892403  
25 ร.พ. บางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล Bangkok 9 International a   02 877-1111 ยกเลิก*** สิทธิไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2557
26 ร.พ. บางนา 1 Bangna 1 a a 02 746-8630-9  
27 ร.พ. บางนา 2 Bangna 2 a   02 708-3714-5  
28 ร.พ. บางปะกอก 1 Bangpakok 1 a   02 428-4525-9  
29 ร.พ. บางปะกอก 2 Bangpakok 2 a   02 899-0130-9  
30 ร.พ. บางไผ่ Bangpai a a 02 457-0086  
31 ร.พ. บางโพ Bangpo a   02 587-0136-55  
32 ร.พ. บางมด 1 (พระราม 2) Bangmod 1 a a 02 867-0606  
33 ร.พ. บางมด 2 (บางขุนเทียน) Bangmod 2 a   02 4169091-4  
34 ร.พ. บางมด 4 Bangmod 4 a   02 4168561-2  
35 ร.พ. บีเอ็นเอช BNH a   02 632-0550  
36 ร.พ. บี.แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ B.Care Medical Center a a 02 5233359-71 เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคมปี 2557
37 ร.พ. บำรุงราษฎร์ Bumrungrad a   02 667-1000  
38 ร.พ. ปิยะเวท Piyavete a   02 641-4400-99  
39 ร.พ. เปาโลเมโมเรียล Paolo Memorial a   02 279-7000-9 ยกเลิก*** สิทธิไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2560
40 ร.พ. เปาโล  เมโมเรียล  โชคชัย 4 Paolo Memorial Chokchai 4 a a 02 514-4140-9  
41 ร.พ. พญาไท 1 Phya Thai 1 a   02 642-7373  
42 ร.พ. พญาไท 2 Phya Thai 2 a   02 617-2444  
43 ร.พ. พญาไท 3 Phya Thai 3 a   02 839-1111  
44 ร.พ. พญาไทนวมินทร์ Phyathai Nawamin  Hospital a   02-944-7111  
45 ร.พ. พระราม 2 Praram 2 a a 02 451-4920-30  
46 ร.พ. พระราม 9 Praram 9 a   02 248-8020  
47 ร.พ. เพชรเวช Petchravej a a 02 318-0080-1  
48 ร.พ. แพทย์ปัญญา Phaet Panya a a 02 719-8545-8  
49 ร.พ. มงกุฏวัฒนะ Mongkut Watthana a a 02 574-1001  
50 ร.พ. มเหสักข์ Mahaesak a a 02 635-7120-39  
51 ร.พ. มิชชั่น Mission a   02 281-1422  
52 ร.พ. ยันฮี Yanhee a a 02 879-0300  
53 ร.พ. รามคำแหง Ramkamhaeng a   02 374-0200-16  
54 ร.พ. ราษฎร์บูรณะ Rajburana a a 02 427-0175-9  
55 ร.พ. ลาดพร้าว Ladprao a a 02 530-2560-8  
56 ร.พ. เดชา Decha a a 02 246-0137  
57 ร.พ. วิภาวดี (บางเขน) Vibhavadi a   02 561-1258-67  
58 ร.พ. วิภาราม Vibharam a a 02 722-2500-24  
59 ร.พ. ศิครินทร์ Sikarin a a 02 366-9900-99  
60 ร.พ. วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม Vichaivet International Nongkhaem a   02 441-6999  
61 ร.พ. สมิติเวช ศรีนครินทร์                     Samitivej Srinakarin a   02 731-7000  
62 ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิท Samitivej  a   02 392-3594  
63 ร.พ. สายไหม Saimai a a 02 991-8999  
64 ร.พ. สุขุมวิท                                        Sukhumvit a   02 391-0011  
65 ร.พ. สินแพทย์                                       Sinphat a   02 948-5380-4  
66 ร.พ. เสรีรักษ์ Seriruk a   02 9189888  
67 ร.พ. หัวเฉียว Hua Chiew a a 02 223-1351  
68 ร.พ. และศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ Vichaiyut Hospital & Medical Center a   02 265-7777   
69 รพ.  จักษุ รัตนิน Rutnin Eye Hospital a   02 639-3399  
70 รพ.  สยาม  Siam a   02 5142273  
71 รพ.  ตา  หู  คอ  จมูก   a   02 8866600  
72 รพ.  ประชาพัฒน์   a a 02-427-1616 เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคมปี 2557
73 ร.พ.  ทั่วไปขนาดเล็กบางขุนเทียน1   a   02-477-2290-3 เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไปบางขุนเทียนเป็น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบางขุนเทียน1 บค. 407/2560  
74 ร.พ.  ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์   a   02-419-1474 เพิ่มโรงพยาบาล บค.162/2561
75 ร.พ.  พระราม3   a   02-689-8888 เพิ่มโรงพยาบาล บค.308/2561
    นนทบุรี/Nontaburi (รหัส 02)          
76 ร.พ. วิภาราม ปากเกร็ด Vibharam a a    
77 ร.พ. พระนั่งเกล้า Phra Nang Klao  a a    
78 ร.พ. ชลประทาน Chonlaprathan a a    
79 ร.พ. กรุงไทย Krungthai a a 02 582-2299  
80 ร.พ. วิภาราม-ปากเกร็ด Vipharam-Praket a   02-960-9655-9 ร.พ.แม่น้ำเปลี่ยนชื่อ เป็น วิภาราม-ปากเกร็ด
81 ร.พ.  นนทเวช Nontavej a   02 589-1794-6  
82 ร.พ.  เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ Kasemrad  International Ratanatibeth a a 02 594-0020-65 เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์  เป็น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์  บค.482/2560
83 สถาบันบำราศนราดูร     a    
84 ร.พ. การุญเวช รัตนาธิเบศร์     a 02-921-3400 -9 เข้าร่วมประกันสังคมปี 2559
อ้างอิง : บค.028/2559
85 โรงพยาบาลเวชธานี Vejthani Hospital  a   02-734-0000 เพิ่มโรงพยาบาล บค.488/2559
86 โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 Anan Pattana 2 Hospital a   02-883-9991 เพิ่มโรงพยาบาล บค. 033 / 2561
    ปทุมธานี/Pathomtani (รหัส 02)          
87 ร.พ.  เอกปทุม Ake Pathum  a   02 996-2209 ยกเลิก*** สิทธิไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2559
88 ร.พ.  การุญเวช ปทุมธานี karunvej  Pathum Thani a a 02 529-4533-41 ร.พ.นวนคร เปลี่ยนเป็น ร.พ.การุญเวช ปทุมธานี
89 ร.พ.  ปทุมเวช Pathomvej a a 02 567-1991-9  
90 ร.พ.  แพทย์รังสิต Phatrungsit a a 02 531-0089  
91 ร.พ. เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต   a   02-998-9999 เพิ่มโรงพยาบาล บค. 188 / 2561
92 ร.พ.  อินเตอร์นวนคร Internavanakorn  a   02 529-3045 ยกเลิก
93 ร.พ.  กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส Krung Siam St.Carlos a   02 975-6700-5  
94 ร.พ.  ภัทร-ธนบุรี Phatara-Thonburi a a 02 901-8400-8  
95 ร.พ. ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ Thammasat   a    
96 ร.พ. ปทุมธานี Pathomtani   a    
    สมุทรปราการ/Samutprakarn (รหัส 02)          
97 ร.พ. สำโรงการแพทย์ Sumlongkarnpat a a 02 361-0070-9  
98 ร.พ. สำโรง (บางปู) Sumlong (Bangpoo) a   02 3610070-9  
99 ร.พ. สมุทรปราการ Samutprakarn   a    
100 ร.พ. วชิรปราการ Vachiraprakarn a   02 389-2556-9  
101 ร.พ. รัทรินทร์  Rattarin a a 02 323-2991-7  
102 ร.พ. รวมชัยประชารักษ์ Ruamchaipracharuk a a 02 708-7500-99  
103 ร.พ. พระประแดง Phrapradaeng   a    
104 ร.พ. พริ้นซ์ ฮอสพิทอล Prince Hospital
 
a a 02 316-0034 บค.276-2018 เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล โรงพยาบาลปิยะมินทร์ เป็น โรงพยาบาลพริ้นซ์ ฮอสพิทอล
105 ร.พ. บารมีการแพทย์ Baramekarnpat a   02 384-5366  
106 ร.พ. บางพลี Bangplee a a 02 7524631  
107 ร.พ. บางปะกอก 3 (พระประแดง) Bangpakok 3 a a 02 818-7555  
108 ร.พ. บางบ่อ Bangbor   a    
109 ร.พ. บางนา 5   Bangna 5 a a 02 -138 -1155  
110 ร.พ. บางนา 2 Bangna 2 a a 02 740-1800-6  
111 ร.พ. จุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) Chularut 9 a a 02 738-9900-9  
112 ร.พ. จุฬารัตน์ 6 (บางบ่อ) Chularut 6 a   02 7074456-60  
113 ร.พ. จุฬารัตน์ 5 (เคหะบางพลี) Chularut 5 a   02 705-1170-4  
114 ร.พ. จุฬารัตน์ 4 (หนามแดง) Chularut 4 a   02 385-2557  
115 ร.พ. จุฬารัตน์ 3 (บางปลา) Chularut 3 a a 02 312-1112-20  
116 ร.พ. จุฬารัตน์ 2 (เทพารักษ์) Chularut 2 a   02 753-2876  
117 ร.พ. จุฬารัตน์ 1 (บางนา-ตราด) Chularut 1 a   02 316-9561-2  
118 ร.พ. เปาโล พระประแดง Paolo Prapadang a   02 815-7141-50 บค.139-2018 เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง เป็น โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
119 ร.พ. เมืองสมุทรปากน้ำ Muangsamut  Parknum a a    
120 ร.พ. เมืองสมุทร (ปู่เจ้าสมิงพราย) M.  Poochaosamingsprai a a 02 754-2800-9  
121 ร.พ. เมืองสมุทร (บางปู) Muangsamut Bangpoo a   02 323-4081-3  
122 ร.พ. เมืองสมุทร (นารายณ์ปราบศึก) Muangsamut a   02 389-4455  
123 ร.พ. เพชรแพทย์ (เอกชนบางจาก) Bangjak a   02 464-3003-3  
124 ร.พ. เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ Paolo Memorial a a 02 389-2555  
125 ร.พ. เซ็นทรัลปาร์ค Centralpark a a 02 312-7261-9  
126 ร.พ. บางปะกอกสมุทรปราการ Bangprakok Samutprakarn a a 02-109-3222 บค.110/2561 เพิ่มสถานพยาบาลในสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
    กระบี่ /  (รหัส 081)          
124 ร.พ. กระบี่ Krabi   a    
    กาญจนบุรี / Kanchanaburi (รหัส 034)          
125 ร.พ. ธนกาญจน์ Thana Kan a   034 622366-75  
126 ร.พ. ค่ายสุรสีห์ Surasee   a    
127 ร.พ. พหลพลพยุหเสนา     a    
128 ร.พ. มะการักษ์ makaruk   a    
    กาฬสินธุ์/Kanlasin (รหัส 043)          
129 ร.พ. กาฬสินธุ์ Kanlasin    a    
    กำแพงเพชร/Kamphaengphet (รหัส 055)          
130 ร.พ. เอกชนเมืองกำแพง                     Eakachon-Muangkamphang   a   055 716-701-5 เป็นสถานพยาบาล - โรงพยาบาลเอกชน
131 ร.พ. กำแพงเพชร (ร.พ รัฐบาล) Kamphaeng Phet a a 055 714  4225 เป็นสถานพยาบาล - โรงพยาบาลรัฐบาล
    ขอนแก่น/Khonkhen (รหัส 043)          
132 ร.พ. เวชประสิทธิ์ (ประชาเวช-เดิม) Vechprasit a a 043 332-777  
133 ร.พ. ชุมแพ Chumpare   a    
134 ร.พ. ศรีนครินทร์ Sinakarindra   a    
135 ร.พ. ขอนแก่นราม  kornkaen Ram Hospital a   043 333-800  
136 ร.พ. กรุงเทพขอนแก่น kornkaen Bangkok Hospital a   043-042-888 ,
097-318-0888 
บค. 505 / 2559  เพิ่มสถานพยาบาลในสวัสดิการ
137 ร.พ. ศูนย์การแพทย์ รพ.ราชพฤกษ์
(เบิกได้เฉพาะพนักงานที่ไปปฏิบัติงานที่ PBD 6 จังหวัดขอนแก่น เท่านั้น)
Hospital & Medical Ratchapruek  a   043 333-555-59  
    จันทบุรี/Chuntaburi (รหัส 039)          
138 ร.พ. สิริเวช Sirivet a   039 344244  
139 ร.พ. กรุงเทพจันทบุรี Bangkok Chuntaburi a   039 319888  
140 ร.พ. พระปกเกล้า Phapokkhow   a    
    ฉะเชิงเทรา/Chachuengsao (รหัส 038)          
141 ร.พ.  จุฬารัตน์ 11                      Chularat 11 a a 038 538-511-3  
142 ร.พ. เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา   Kasemrad Chachuengsao a a 038-812702-19  บค.199/2558 เปลี่ยนสถานะจาก โรงพยาบาลโสธราเวช   เป็น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา  
143 คลินิกเวชกรรมคริสเตียนบางคล้า   Christian Bangkhla a   038 541033 บค.418/2557 เปลี่ยนสถานะจากโรงพยาบาลคริสเตียนบางคล้า(ฉะเชิงเทรา) เป็น คลินิกเวชกรรมคริสเตียนบางคล้า
144 โพลีคลินิกหมออัศวินเวชกรรม Policlinic Mhorausawinvechagum a      
145 คลีนิกแพทย์ทรงยุทธ Clinic Patsongyut a   038 552-228  
146 ห้าแพทย์คลินิก Hapat Clinic a   038 511-357  
147 คลีนิกแพทย์สมคิด Clinic Patsomkid a   038 597-655   
148 ร.พ. พุทธโสธร Phutthasothon   a    
149 คลินิกสุภัทการแพทย์ Supatkarnphat Clinic a   038-541044  
150 ชาญจิตร์คลินิคเวชกรรม Chanjit Clinic a   038-515-615   
    ชลบุรี/Chonburi (รหัส 038)          
149 ร.พ.  กรุงเทพพัทยา                             Bangkok Pattaya a   038 427-777  
150 ร.พ. ปิยะเวชช์  บ่อวิน Piyavete a a    
151 ร.พ.  พญาไทศรีราชา Phyathai Sriracha a a 038 770-200-8  
152 ร.พ.  พัทยาเมโมเรียล                          Pattaya Memorial  a   038 422-740-2  
153 ร.พ.  สมิติเวชศรีราชา                          Samittivej Sriracha                  a   038 324-100  
154 ร.พ.  เอกชล                                         Eakchon                                    a   038 277-600-5  
155 ร.พ.  เอกชล  2                                  Eakchon  2                                  a a 038 939-888  
156 ร.พ. แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล  Lamchabang International a a 038 491-888  
157 ร.พ.  อีสเทิร์นซีบอร์ด                         Eastern Seaboard                     a   038 765-567-8  
158 ร.พ.  สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา Queen Rajthevee (Sriracha) a a 038 322-157-9  
159 คลินิก อารีย์-ประเสริฐ Ari Prasert Clinic a   038-467848  
160 ร.พ. วิภาราม (อมตะนคร) Vibharam (Amata Nakorn) a a 038 468900 เข้าร่วมประกันสังคมปี 2559
อ้างอิง : บค.028/2559
161 ร.พ. ชลบุรี Chonburi    a    
162 ร.พ. พนัสนิคม     a    
163 ร.พ. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา     a    
164 ร.พ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์     a    
165 ร.พ. อ่าวอุดมอำเภอศรีราชา     a    
166 ร.พ. สมิติเวช(ชลบุรี) Samitivej (Chonburi ) a   033-038-888 เพิ่ม ร.พ. บค.495/2558
167 ร.พ. วิภารามแหลมฉบัง   a   038-491-888 เพิ่ม ร.พ. บค. 177 / 2560
    ชัยนาท/Chainat ( รหัส 056)          
168 ร.พ.  รวมแพทย์ ชัยนาท Ruam Phat Chainat           a   056 413-017-8 ยกเลิก*** สิทธิไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2559
169 ร.พ. ชัยนาทนเรนทร Chainatnarainthon   a    
    ชัยภูมิ/Chaiyapoom (รหัส 044)          
170 ร.พ. ชัยภูมิ Chaiyapoom   a    
    ชุมพร/Chumporn (รหัส 077)           
171 ร.พ.  ธนบุรี-ชุมพร Thonburi Chumporn a   077 504-800-9  
172 ร.พ. วิรัชศิลป์ Viratsin a   077 570123  
173 ร.พ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์     a    
    เชียงราย/Chiang Rai (รหัส 053)          
174 ร.พ. โอเวอร์บรุ๊ค Overbrook                       a   053 715-830-4  
175 ร.พ. เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ Kasemrad Sriburin a a 053 910-999 เข้าร่วมประกันสังคมปี 2559
อ้างอิง : บค.028/2559
176 ร.พ. เชียงรายประชานุเคราะห์ Chiang Rai Phachanukarw   a    
    เชียงใหม่/Chiang Mai (รหัส 053)          
177 ร.พ.  เกษมราษฎร์ เชียงใหม่ Kasemrad a   053 357-655  
178 ร.พ.  ลานนา Lanna                               a a 053 211-037-41  
179 ร.พ.  แมคคอร์มิค Mccomick                         a   053 262-200-19 ยกเลิก*** สิทธิไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2557
180 ร.พ. เชียงใหม่ราม 1 Chiangmai Ram a   053 224-851  
181 ร.พ. เชียงใหม่ราม 2 Theppanya a a 053 852-590-9  
182 ร.พ. ราชเวชเชียงใหม่ Rajavej Chiangmai a a 053 801-999  
183 ร.พ. เชียงใหม่ใกล้หมอ Chiangmaiklaimor a a 053 200-002  
184 ร.พ. นครพิงค์     a    
185 ร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่     a    
186 ร.พ. สันป่าตอง     a    
    ตรัง/Trang (รหัส 075)          
187 ร.พ.  ตรัง รวมแพทย์ Trang Ruampath a   075 218-988  
188 ร.พ. ราชดำเนิน Ratchadumnum a   075 223500-9  
189 ร.พ. ตรัง Trang     a    
    ตราด/Trade (รหัส 039)          
190 ร.พ. กรุงเทพ ตราด Bangkok Trade a   039 531770-2  
191 ร.พ. ตราด Trade a a 038 211 290  
192 ร.พ. คลองใหญ่   a   039 581 044  
    ตาก/Tak (รหัส 055)          
193 ร.พ. แม่สอด     a    
194 ร.พ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช     a    
195 ร.พ. แม่สอดราม   a   055-533-912-4  
    นครนายก/Nakhon Nayok (รหัส 026)          
196 ร.พ. นครนายก Nakhon Nayok   a    
197 ร.พ. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   a    
    นครปฐม/Nakornpathom (034)          
198 ร.พ.  กรุงเทพสนามจันทร์ Bangkok Sanamchun    a   034 219-600 บค.360/2558 เปลี่ยนสถานะจาก โรงพยาบาลสนามจันทร์    เป็น โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์  
199 ร.พ. เทพากร Tepakorn a a 034 212-718-25  
200 ร.พ. จันทรุเบกษา Juntarubegsa a a 034 383-041-2  
201 ร.พ. นครปฐม Nakornpathom   a    
202 ร.พ. เมตตาประชารัก์ วัดไร่ขิง     a    
    นครพนม/Nakhon Phanom (รหัส 048)          
203 ร.พ. นครพนม Nakhon Phanom   a    
    นครราชสีมา/Nakornrajchasema (รหัส 044)        
204 ร.พ.  ป.แพทย์ P.Phathya a a 044 230-530-3  
205 ร.พ. กรุงเทพ  ราชสีมา Bangkok Ratchasima a   044 429999  
206 ร.พ. ค่ายสุรนารี     a    
207 ร.พ. ปากช่องนานา     a    
208 ร.พ. มหาราชนครราชสีมา     a    
209 ร.พ. เทพรัตนนครราชสีมา     a 044-395-000 เข้าร่วมโครงการประกันสัมคมปี 2557
210 ร.พ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รัฐบาล)   a a   เข้าร่วมโครงการประกันสัมคมปี 2559
211 ร.พ. กรุงเทพปากช่อง   a   044-316-611-3 อ้างอิง บค.204/2561
    นครศรีธรรมราช/Nakornsrithamaraj (รหัส 075)        
212 ร.พ.  นครินทร์ Nakharin a   075 312-800-15  
213 ร.พ. ค่ายวชิราวุธ     a    
214 ร.พ. ทุ่งสง     a    
215 ร.พ. มหาราชนครศรีธรรมราช     a    
216 ร.พ. สิชล     a    
    นครสวรรค์/Nakornsawan (รหัส 056)          
217 ร.พ.  ศรีสวรรค์ Srisawan a   056 311-626-35  
218 ร.พ.  รัตนเวช Rathtanavej a   056 220-320-8 ยกเลิก : ไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2558
อ้างอิง : บค.010/2558
219 ร.พ. ร่มฉัตร Romchat a a 056 312-481-90  
220 ร.พ. สวรรค์ประชารักษ์     a   เข้าร่วมประกันสังคมปี 2558
 ทดแทน โรงพยาบาลรัตนเวช
อ้างอิง : บค.010/2558
    นราธิวาส/Narathiwat (รหัส 096)          
221 ร.พ. นราธิวาสราชนครินทร     a    
222 ร.พ. สุไหงโก-ลก     a    
    น่าน/Nan (รหัส 055)          
223 ร.พ. น่าน Nan   a    
    บุรีรัมย์/Buri Ram (รหัส 31)          
224 ร.พ. นางรอง Nangrong   a    
225 ร.พ. บุรีรัมย์   Buri  Ram   a    
225 ร.พ. เอกชนบุรีรัมย์ Eakachon Buriram
 
a   044-625-340 HR251_2018 เพิ่มสถานพยาบาลในสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ร.พ.เอกชนบุรีรัมย์ ,พรชัย,ศุภมิตร
    บึงกาฬ (รหัส  038 )          
226 ร.พ. บึงกาฬ Bungkan   a    
    ประจวบคีรีขันธ์/Projuab (รหัส 032)          
227 ร.พ. ซานเปาโล  หัวหิน San Paulo Hua Hin a   032 532576  
228 ร.พ. ค่ายธนะรัชต์     a    
229 ร.พ. บางสะพาน     a    
230 ร.พ. ประจวบคีรีขันธ์     a    
231 ร.พ. หัวหิน     a    
    ปราจีนบุรี/Praj (รหัส 037)          
232 ร.พ. อิมพีเรียล Thonburi Huahin  a   037 520-841  
233 แพทย์พนมคลินิก   Patpanom Clinic a      
234 ร.พ. โสธรเวช 304   Sotharavate 304  a   037 209-501 -6  
235 ร.พ. กบินทรบุรี     a    
236 ร.พ. ค่ายจักรพงษ์     a    
237 ร.พ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     a    
238 สหคลินิกแพทย์พงศธร Sahaphatphongsathong  Clinic a   081-6833187,086-8187454  
    ปัตตานี/Pattani (รหัส 094)          
239 ร.พ. ปัตตานี Pattani   a    
    พระนครศรีอยุธยา/Ayudthaya (รหัส 035)          
240 ร.พ. นวนคร อยุธยา Navanakorn a a 035 315-100-99  
241 ร.พ. ราชธานี Rajtanee a a 035 335-555-61  
242 ร.พ. พระนครศรีอยุธยา     a    
243 ร.พ. โรจนเวช     a    
244 ร.พ. เสนา Saena   a 035 217-120 เข้าร่วมประกันสังคมปี 2556
 ทดแทน โรงพยาบาลศุภมิตรเสนาอยุธยา
อ้างอิง : บค.019/2556
    พะเยา/Phayao (รหัส 054)          
245 ร.พ. เชียงคํา     a    
246 ร.พ. พะเยา Phayao     a    
    พังงา/Phangnga (รหัส 081)          
247 ร.พ. ตะกั่วปา     a    
248 ร.พ. พังงา Phangnga   a    
  ร.พ. พัทลุง/Phatthalung (รหัส 093)          
249 ร.พ. พัทลุง Phatthalung   a    
    พิจิตร/Pichit (รหัส 056)          
250 ร.พ. พญาไทภัทรเวช  Phataravej a   056 613-340-5  
251 ร.พ. สหเวช พิจิตร  Sahavejpichit a   056 612-791-2  
252 ร.พ. ชัยอรุณเวชการ  Chaiarulvatechakarn  a   056 651-407 ยกเลิก*** สิทธิไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2556
253 ร.พ. พิจิตร Pichit   a 056 613355 ต่อ1125-6  
    พิษณุโลก/Phisanulok (รหัส 055)          
254 ร.พ.  พิษณุเวช Pisanuvej a   055 219-91-9  
255 ร.พ.  พิษณุโลกฮอสพิทอล   a   055 218-777 เปลี่ยนชื่อ ร.พ.อินเตอร์เวชการ เป็น ร.พ.พิษณุโลกฮอสพิทอล
256 ร.พ.  รัตนเวช 1 Rattanavej 1 a   055 210-819 ยกเลิก ** ไม่มีโรงพยาบาลนี้ในจังหวัดพิษณุโลก
257 ร.พ.  กรุงเทพพิษณุโลก Rattanavej 2 a   055 210-819 เดิมรัตนเวช2 เปลี่ยนเป็น กรุงเทพพิษณุโลก
258 ร.พ. รวมแพทย์พิษณุโลก Ruampate Phisanulok a   055 219-307  
259 ศูนย์โรคตาและสายตา Optics a   055 259-428  
260 คลินิกแพทย์ชินพัฒน์ Clinic Patchinnapat a      
261 คลีนิกมณฑาทิพย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์     montatip Karnpayaban & Karnpadongkan a   055-222-032  
262 คลีนิกแพทย์หญิงศิริวรรณ     Clinic Patyingsiriwan a   055-228-744  
263 คลีนิกแพทย์หญิงกาญจ์รวี   Clinic Kan  Rawi a      
264 รพ. รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ Radiotherapy and Nuclear Medicine a   055-212333  
265 ร.พ. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      a    
266 ร.พ. พุทธชินราช     a    
267 ร.พ. มหาวิทยาลัยนเรศวร     a    
    เพชรบุรี/Petchburi (รหัส 032)          
268 ร.พ.  มหาชัยเพชรรัชต์ mahachaipetcharat                             a   032 417-070-9 เดิมโรงพยาบาลเพชรรัชต์   เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์  อ้างอิง บค.458/2559
269 ร.พ.  เมืองเพชร - ธนบุรี Muang Petch a   032 415-191-9 ยกเลิก : ไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2558
อ้างอิง : บค.010/2558
270 ร.พ. พระจอมเกล้า      a   เข้าร่วมประกันสังคมปี 2558
 ทดแทน โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี
อ้างอิง : บค.010/2558
    เพชรบูรณ์/Petchaboon (รหัส 056)          
271 ร.พ.  เพชรรัตน์ Petcharat                                 a   056 720-680-4  
272 ร.พ. เพชรบูรณ์ Petchaboon   a    
    แพร่/ Phrae (รหัส 054)          
273 ร.พ. แพร่รวมแพทย์ Petcharat                                 a   054 417-070-9  
274 ร.พ. แพร่-ราม Phrae-Ram a   054 522911-14  
275 ร.พ. แพร่ Phrae   a    
    ภูเก็ต/Phuket (รหัส 076)          
276 ร.พ.  มิชชั่นภูเก็ต Mission Phuket a a 076 237-220-9  
277 ร.พ. ป่าตอง     a    
278 ร.พ. วชิระภูเก็ต     a    
279 ร.พ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต     a    
    มหาสารคาม/Mahasarakam (รหัส 043)          
280 รพ. มหาสารคามอินเตอร์ Mahasarakarm  Inter  a   043 721770 เปลี่ยนชื่อ ร.พ. ไทยอินเตอร์มหาสารคาม เป็น ร.พ. มหาสารคามอินเตอร์ อ้างอิง บค.087/2558
281 ร.พ. มหาสารคาม Mahasarakarm   a    
    มุกดาหาร/Mukdahan (รหัส 042)          
282 รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล Mukdahan International a   042 633301-5  
283 รพ. มุกดาหาร Mukdahan   a    
    แม่ฮ่องสอน/Mae Hong Son (รหัส 058)          
284 รพ. ศรีสังวาลย์     a    
    ยโสธร/Yasothon (รหัส 045)          
285 รพ. ยโสธร Yasothon   a    
    ยะลา/Yala (รหัส 095)          
286 รพ. เบตง     a    
287 รพ. ยะลา Yala   a    
    ร้อยเอ็ด/Roiet (รหัส 043)          
288 รพ. ร้อยเอ็ด-ธนบุรี Roiet-Thonburee a   043 527191  
289 รพ. จุรีเวช  Jureevat a   043 518-019-26 HR187_2018 แจ้งเปลี่ยนชื่อร.พ.กรุงเทพจุรีเวช เป็น ร.พ.จุรีเวช
290 รพ. ร้อยเอ็ด Roiet   a    
    ระนอง/Ranong (รหัส 077)          
290 ร.พ. ระนอง Ranong   a    
    ระยอง/Rayong (รหัส 038)          
291 ร.พ. มงกุฎระยอง Mongkut Rayong a a 038 682-136-9  
292 ร.พ. รวมแพทย์ระยอง Ruampat Rayong a a 038 860-890-3  
293 ร.พ. ระยอง Rayong a a 038 611-104  
294 ร.พ. ธนบุรี ศรีแกลง Thon Buri Srikrang a   038 887-161-5  
295 ร.พ. กรุงเทพระยอง Bangkok Rayong a   038 612999 บค.417/2557 เพิ่มสถานพยาบาลในสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ
296 ร.พ. ศรีระยอง     a 038-998555 เข้าร่วมประกันสังคมปี 2559
อ้างอิง : บค.028/2559
    ราชบุรี/Ratchaburi (รหัส 032)          
297 ร.พ. ซานคามิลโล Sankamillo a a 032 211-143  
298 ร.พ. กรุงเทพเมืองราช Bangkok Muangrat a   032 322274-80   HR246_2018 แจ้งเปลี่ยนชื่อ ร.พ.เมืองราช เป็น ร.พ.กรุงเทพเมืองราช
299 ร.พ. ดําเนินสะดวก     a    
300 ร.พ. บ้านโป่ง     a    
301 ร.พ. โพธาราม     a    
302 ร.พ. ราชบุรี Ratchaburi   a    
    ลพบุรี/Lopburi (รหัส 036)          
303 ร.พ. บ้านหมี่     a    
304 ร.พ. พระนารายณ มหาราช     a    
305 ร.พ. อานันทมหิดล     a    
306 ร.พ. เบญจรมย์   a   036-412-160,036-413-933 บค.299/2561 เพิ่มสถานพยาบาลในสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ
    ลำปาง/Lumpang (รหัส 054)          
307 ร.พ. ค่ายสุรศักดิ์มนตรี     a    
308 ร.พ. ลำปาง Lumpang   a    
    ลำพูน /Lumphun  (รหัส 053)          
309 ร.พ. หริภุญชัยเมโมเรียล Haripunchai a a 053 581-600-4  
310 ร.พ. ลำพูน Lumphun   a    
    เลย/Loei (รหัส 042)          
311 รพ. เมืองเลยราม Muang Loei Ram a   042 833400-19  
312 ร.พ. เลย Loei   a    
    ศรีสะเกษ/Si Sa Ket(รหัส 033)          
313 ร.พ. ศรีสะเกษ Si Sa Ket   a    
    สกลนคร/Sakonnakhon  (รหัส 042)          
314 ร.พ. รักษ์สกล Raksakon a a 042 712-800  
315 ร.พ. สกลนคร Sakonnakhon   a    
316 ร.พ. สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน     a    
    สงขลา/Songkha (รหัส 074)          
317 ร.พ.  กรุงเทพหาดใหญ่ Bangkok Hadyai a   074 365-780-1  
318 ร.พ.  ศิครินทร์หาดใหญ่ Sikarin Hadyai a   074 366-966  
319 ร.พ. สงขลา Songkha   a    
320 ร.พ. สงขลานครินทร์ Songkhanakarin a a    
321 ร.พ. หาดใหญ่     a    
    สตูล/Satun (รหัส 091)          
322 ร.พ. สตูล Satun   a    
    สมุทรสงคราม/Samutsongkarm (รหัส 034)        
323 ร.พ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า     a    
    สมุทรสาคร/Samutsakorn (รหัส 034)          
324 ร.พ.  มหาชัย Mahachai a a 034 424-990  
325 ร.พ.  มหาชัย 2 Mahachai 2 a a 034 431-0054  
326 ร.พ.  มหาชัย 3 Mahachai 3   a 034 429111  
327 ร.พ. วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย Vichaivet International Omnoi a a 02 4310070  
328 ร.พ. วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร Vichaivet International Samut sakhon a a 034 826709-29  
329 ร.พ. กระทุ่มแบน     a    
330 ร.พ. บ้านแพ้ว     a    
331 ร.พ. สมุทรสาคร Samutsakorn   a    
    สระแก้ว/Srakaeo(รหัส 027)          
332 ร.พ. สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     a    
    สระบุรี/Saraburi (รหัส 036)          
333 ร.พ.  เกษมราษฎร์  (สระบุรี) Kasemrad Saraburi a a 036 315-555  
334 ร.พ.  มิตรภาพ เมโมเรียล  (สระบุรี) Mittapab Memorial a   036 212-131-4  
335 ร.พ. พระพุทธบาท     a    
336 ร.พ. สระบุรี Saraburi   a    
    สิงห์บุรี/Singburi (รหัส 036)          
337 ร.พ. สิงหบุรี Singburi    a    
338 ร.พ. อินทรบุรี     a    
    สุโขทัย/Sukhothai ( รหัส 055)          
339 ร.พ.  พัฒนเวช                                             Phattanavej a   055 621-502-7  
340 ร.พ. รวมแพทย์สุโขทัย Ruampate Sukhothai a   055 612-189-90  
341 สุพรการแพทย์คลีนิก   Suponkarnpat Clinic a   055-621-502  
342 คลินิกหมอพงษ์ศักดิ์การแพทย์ Clinic Mhorpongsakkarnpat a   032 314824  
343 ร.พ. ศรีสังวรสุโขทัย     a    
344 ร.พ. สุโขทัย Sukhothai   a    
    สุพรรณบุรี /Suphanburi (รหัส 035)          
345 ร.พ. ธนบุรี - อู่ทอง Thonburi U-Thong a   035 404-053-9  
346 ร.พ. เจ้าพระยาพระยายมราช     a    
347 ร.พ. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17     a    
348 ร.พ. อู่ทอง     a    
349 ร.พ. พรชัย  ‎Pornchai
 
a   035-514-444 HR251_2018 เพิ่มสถานพยาบาลในสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ร.พ.เอกชนบุรีรัมย์ ,พรชัย,ศุภมิตร
350 ร.พ. ศุภมิตร Supamit a   035-500-283-8 HR251_2018 เพิ่มสถานพยาบาลในสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ร.พ.เอกชนบุรีรัมย์ ,พรชัย,ศุภมิตร
    สุราษฎร์ธานี/Surajthanee (รหัส 077)          
351 ร.พ.  บ้านดอนอินเตอร์ Bandon Inter a   077 425-382-3  
352 ร.พ.  ทักษิณ Thaksin a   077 285-701-5  
353 ร.พ. เกาะสมุย  Khaosamui     a    
354 ร.พ. สุราษฎรธานี Surajthanee    a    
    สุรินทร์/Surin (รหัส 044)          
355 ร.พ. รวมแพทย์ หมออนันต์ (สุรินทร์) Bandon Inter a   044 425-382-3 ยกเลิก*** สิทธิไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2559
356 ร.พ. สุรินทร์ Surin    a    
357 ร.พ. สุรินทร์รวมแพทย์ Surin  Ruam Phat a   0-4451-4366      
    หนองคาย/Nongkhai (รหัส 042)           
358 ร.พ. หนองคาย - วัฒนา Bandon Inter a   042 425-382-3 ยกเลิก*** สิทธิไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2559
359 ร.พ. สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ     a    
360 ร.พ. หนองคาย Nongkhai     a    
    หนองบัวลำภู/Nongbualumphoo(รหัส 039)        
361 ร.พ. หนองบัวลำภู Nongbualumphooc    a    
    อ่างทอง Ang Thong(รหัส 015)          
362 ร.พ. อ่างทอง  Ang  Thong   a    
    อำนาจเจริญ Amnajcharoen(รหัส 037)          
363 ร.พ. อำนาจเจริญ Amnajcharoen   a    
    อุดรธานี/Udornthanee (รหัส 042)          
364 ร.พ.  นอร์ท อีสเทอร์น-วัฒนา North Eastern Wattana a   042 241-031-3 ยกเลิก*** สิทธิไม่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2559
365 ร.พ.  เอกอุดร Eak-Udorn a   042 342-555  
366 ร.พ. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม     a    
367 ร.พ. อุดรธานี Udornthanee     a    
368 ร.พ. กรุงเทพอุดร   a   042-343-111   เพิ่มสถานพยาบาล  บค. 177 / 2560
    อุตรดิตถ์/ Uttaradit (รหัส 053)          
366 ร.พ. อุตรดิตถ์ Uttaradit     a    
    อุทัยธานี/Uthai Thani (รหัส 061)          
367 ร.พ. อุทัยธานี Uthai Thani   a    
    อุบลราชธานี/Ubolrajthanee (รหัส 045)          
368 รพ. อุบลรักษ์-ธนบุรี Ubolrat-Thonburee a   045 260300  
369 ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์     a    
370 ร.พ. สรรพสิทธิประสงค์     a    
371 ร.พ. ราชเวชอุบลราชธานี     a    
372 ร.พ. เอกชนร่มเกล้า    a   045-244-658-60 เพิ่มสถานพยาบาล  บค. 176 / 2561
    สถานพยาบาล / คลินิกทันตกรรม (เบิกได้ 1,000บาท/ปี)        
373 คลินิกทันตกรรมสำนักงานทันตแพทย์เพชรคลินิก   a   038-271-428  
374 คลินิกทันตแพทย์สมเกียรติ   a   037-214-172  
375 คลินิกทันตกรรมบ้านจันทร   a   038-511-539  
376 คลินิกทันตกรรมไอ-เด๊นท์   a      
377 คลินิกทันตกรรมคิวท์ สไมค์ เด็นทัล   a   081-475-6767  
378 คลินิกทันตกรรม บ้าน ฟ.ฟัน   a   055-219-451  
378 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกระดูกและข้อ แพทย์บุรินทร์ a   063-841-2219   
379 คลินิกแพทย์วิบูล    a   055-361-1102 เพิ่มปี 2561 บค.111/2561
380 คลินิกแพทย์หญิงธิติมา 2      a   084-975-8733 เพิ่มปี 2561 บค.111/2561