พิธีเปิดกระบวนการผลิตสายไฟอะลูมิเนียม TAP-C AW

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด โรงงานฉะเชิงเทรา ในส่วนของโรงงาน Automotive Wire ได้รับเกียรติจาก Mr.Yutaka  Inagaki ประธานกรรมการ, Mr.Kiyoshi  Yoshitomi กรรมการผู้อำนวยการ TAP และ Mr.Shuji  Ono กรรมการผู้อำนวยการ YIC-AP ในการตัดริบบิ้นพิธีเปิดกระบวนการผลิตสายไฟอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นนวัตกรรมของการผลิตสายไฟที่ใช้ในการผลิตชุดสายไฟภายในรถยนต์ โดยการบริหารงานของโรงงาน Automotive Wire  ทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และให้ศีลให้พร รวมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯและพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี